IX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa ORTHO-SHOES 2019

19-20 września 2019 r. 
(czwartek, piątek)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2019, która jest IX – cykliczną konferencją organizowaną co dwa lata przez INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Od 2015r. współorganizatorem Konferencji jest firma INTERSERVIS – organizator Targów REHABILITACJA w Łodzi.

Celem  Konferencji  jest  rozpowszechnianie  wiedzy  i  wyników  najnowszych  badań   na temat diagnostyki schorzeń kończyn dolnych pod kątem projektowania wkładek i obuwia terapeutycznego, technik wykonywania wkładek oraz skuteczności działania różnych rodzajów wkładek i obuwia, będących wyrobami medycznymi.

W tym roku proponujemy Państwu trzy sesje Konferencji. Pierwsza zostanie poświęcona zaopatrzeniu ortopedycznemu dla osób dorosłych i dzieci. W  drugiej sesji zawarliśmy referaty   na temat pomocy osobom aktywnym mającym problemy zdrowotne z narządem ruchu. W trzeciej sesji  będzie  można  wysłuchać  referatów o  różnorodnej  tematyce  związanej  z  wkładkami i obuwiem terapeutycznym. Wykładowcami będą osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne w badaniach stanu zdrowotnego kończyn dolnych i wykonywaniu ortez stóp.

Mamy  nadzieję,  że  Konferencja  będzie  doskonałą  okazją   do   wspólnej   dyskusji oraz platformą wymiany doświadczeń i poglądów, szczególnie ważnych w aspekcie  rozwoju  w Polsce nowej dyscypliny jaką jest podologia ortopedyczna. Organizowane przez nas wydarzenie   powinno   doprowadzić   do   nawiązania   nowych   kontaktów    biznesowych    oraz dostarczyć Państwu ważnych i  aktualnych  informacji  pomocnych  w  codziennej  pracy.

Do udziału w Konferencji zapraszamy: lekarzy ortopedów, lekarzy rehabilitacji medycznej, lekarzy medycyny sportowej, fizjoterapeutów, podologów, antropologów, biomechaników, osoby zajmujące   się   badaniami  i diagnostyką   stanu   zdrowotnego   kończyn   dolnych,   techników i obuwników ortopedycznych, pracowników sklepów medycznych, a także producentów obuwia i wkładek, czyli wszystkich tych dla których sprawy zaopatrzenia ortopedycznego są istotne.

Za udział w Konferencji otrzymają Państwo punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych  przyznawana   jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z   dnia  6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004r. nr 231, poz. 2326).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji !

Komitet Organizacyjny IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2019


SESJA I

ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE I PODOLOGICZNE KOŃCZYN DOLNYCH

MODERATOR: dr Robert Gajewski

9.00 - 9.45
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.45 - 10.00
POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI - DYREKTOR SBŁ-IPS

10.00 - 10.20
Technik ortopeda medyczny zawód z przyszłością
Mateusz Rosiak, Sklep Medyczny – Pracownia Ortopedyczna

10.20 - 10.40
Paznokieć wrastający - aktualne możliwości leczenia
dr n. o zdr. Monika Bienek, Podohabilis

10.40 - 11.00
Wpływ zastosowania wkładek ortopedycznych wykonanych na podstawie technologii Sidas u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 na rozmieszczenie nacisków w obrębie podeszwowej strony stopy, analizowanych badaniem pedobarograficznym
mgr Karolina Wolnik-Piernicka, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

11.00 - 11.20
Stopy w zespole hipermobilności konstytucjonalnej
dr n. med. Joanna Stodolna-Tukendorf, FootMedica

11.20 - 11.40
Wpływ zastosowania wkładek ortopedycznych u sportowców na zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów oraz poprawę wyników w sporcie biegowym
Michał Baryń, Centrum Biomechaniki Chodu i Rehabilitacji
mgr Kinga Kwiatkowska, Centrum Biomechaniki Chodu i Rehabilitacji

11.40 - 12.00
PREZENTACJA FIRMY SPONSORA

12.00 - 13.00
LUNCH

 

SESJA II

OSOBY AKTYWNE – DEFORMACJE I INNE DOLEGLIWOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH, DIAGNOSTYKA, DOBÓR ORTEZ SERYJNYCH I NA MIARĘ

MODERATOR: dr n. med. Tomasz Bienek

 

13.00 - 13.20
Wykorzystanie testów funkcjonalnych w doborze wkładek ortopedycznych dla sportowców
mgr Małgorzata Jura, M13 Studio ruchu i terapii

13.20 - 13.40
Wpływ terapii koślawości fizjologicznej u dzieci na kształtowanie się wzorca chodu i postawy
mgr inż. Kinga Pobłocka, FootMedical

13.40 - 14.00
Poronna stopa wydrążona i subkliniczna stopa płasko-koślawa – czy jest miejsce dla zmodyfikowanego obuwia i leczenia zachowawczego 
dr n. med. Tomasz BienekPodohabilis

14.00 - 14.20
Profilaktyka wybranych problemów ortopedycznych kończyn dolnych u ludzi aktywnych – obserwacje własne
Witold Dudek, Carolina Medical Center

14.20 - 14.40
Opinie i poglądy z wymagań do obuwia dziecięcego
dr R. Gajewski, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego

14.40 - 15.00
Analiza kinematyki chodu stopy protezowej u pacjenta po amputacji w obrębie uda za pomocą systemu Insolemedic. Studium przypadków
mgr inż. Damian Szubski, Salon Medyczny Armed Ort Sp. z o.o; Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
dr inż. Marcin Zaczyk, Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

15.00 - 15.20
PREZENTACJA FIRMY SPONSORA

15.20 - 17.00
ZWIEDZANIE TARGÓW

SESJA III         

WKŁADKI JAKO WYROBY MEDYCZNE

MODERATOR: prof. dr n. med. Tomasz Karski

 

9.30 - 9.50
Innowacyjne wyroby medyczne – kiedy należy pomyśleć o certyfikacji?
mgr inż. Natalia Trojanowska, TÜV NORD Polska

9.50 - 10.10
Klasyfikacja przyczyn stopy płasko-koślawej w świetle badań własnych
dr n.med. Jerzy Stodolny, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny NATURA
dr n.med. Joanna Stodolna-Tukendorf
Małgorzata Płatek, FootMedica, Busko-Zdrój
Marzena Kułaga, FootMedica, Busko-Zdrój

10.10 - 10.30
Zespół stania na prawej kończynie dolnej – przyczyna patologii – stopy, kolana, biodra i kręgosłupa. Rola neurologicznych czynników towarzyszących. Ważna wiedza dla każdego
prof. dr n. med. Tomasz Karski, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
dr n. med. Jacek KarskiKlinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

10.30 - 10.50
Stopa dziecięca. Potrzeby i możliwości leczenia. Rola butów i wkładek ortopedycznych
dr n. med. Jacek Karski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

10.50 - 11.30
Wkładki 3D online" - czyli możliwości jakie daje połączenie projektowania komputerowego z telemedycyną
mgr Mariusz Strzecha, Laboratorium Diagnostyki Zdrowia „KOORDYNACJA”, Uczelnia Społeczno-Technicznej w Radomiu
mgr Mateusz Kulikowski, Laboratorium Diagnostyki Zdrowia „KOORDYNACJA”

 11.30 - 11.50
Charakterystyka wybranych materiałów wykorzystywanych do produkcji wyrobów ortopedycznych 
mgr Paweł Zostawa, Relax-Med. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Rybniku

11.50 - 12.10
PODSUMOWANIE KONFERENCJI

12.10 - 13.30
LUNCH

13.30 - 17.00
ZWIEDZANIE TARGÓW