Zespół Słabości (Frailty Syndrome) jako wielodyscyplinarny problem rehabilitacji geriatrycznej 

W coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie na jednym biegunie są bardzo aktywni seniorzy, którzy uprawiają czynnie sport, a na drugim są osoby dotknięte tzw. zespołem słabości (frailty syndrome). To taki stan u pacjenta, który staje się ponadprzeciętnie podatny na różne czynniki zewnętrzne. Podczas sesji geriatrycznej specjaliści pod kierunkiem prof. Anny Skrzek będą omawiali trudności diagnostyczne w zespole słabości, kompleksową rehabilitację takich pacjentów oraz przestawią własny program instruktażowy oraz wyniki z jego realizacji.

Moderator: prof. dr hab. Anna Skrzek

współpraca merytoryczna - Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk


Czwartek 20 września 2018

10.00 – 10.15 
Rozpoznanie Zespołu Słabości – trudności diagnostyczne
prof. dr hab. n.med. Tomasz Kostka, Kierownik Kliniki Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10.15 – 10.30 
Procesy inwolucyjne a Zespół Słabości
prof. dr hab. Anna Marchewka, Kierownik Katedry Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, dr Agnieszka Stopa – Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie

10.30 – 10.45 
Możliwości terapeutyczne pacjentów z Zespołem Słabości
dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej,
Uniwersytet medyczny we Wrocławiu

10.45 -11.00 
Kompleksowa, indywidualna rehabilitacja pacjentów z Zespołem Słabości
prof. dr hab. Anna Skrzek, dziekan Wydziału Fizjoterapii,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławi

11.00 -11.15 
Zespół Słabości a zaburzenia funkcji poznawczych
dr hab. Justyna Mazurek, Katedra i Zakład Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu

11.15 – 11.30 
Zagrożenia wystąpienia Zespołu Słabości w populacji starszych Dolnoślązaków
prof. dr hab. Zofia Ignasiak, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Anna Skrzek, dziekan Wydziału Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

11.30 – 11.45 
Opieka pielęgnacyjna nad pacjentami z Zespołem Słabości –własny pogram instruktażowy
mgr Aneta Soll, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

11.45 – 12.00 
Doświadczenia własne z realizacji programu aktywności fizycznej dla pacjentów z Zespołem Słabości
mgr Pawlaczyk Weronika, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr hab. Wioletta Dziubek, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

REJESTRACJA TRWA DO 1 WRZEŚNIA

Zarejestruj się

WYKŁADOWCY


prof. dr hab. Anna Skrzek

Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, Kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu oraz członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej Prorektor AWF Wrocław ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Zaocznych na Wydziale Fizjoterapii. Zainteresowania naukowe dotyczą rehabilitacji medycznej, krioterapii, gerontologii i geriatrii. Autorka 172 oryginalnych prac naukowych oraz 6 książek, ostatnio „Aktywny Senior-Człowiek Spełniony” oraz „Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności”. Brała czynny udział w 80 polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Była członkiem 54. komitetów naukowych konferencji naukowych. Działalność społeczna i naukowa, związane z gerontologią, zaowocowały powołaniem w 2007 roku Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i wyborem na Przewodniczącą. Od 2013 roku - współzałożyciel i Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Gerontologia Współczesna-Alter Ego Seniora”. Aktywna współpraca ze środowiskiem senioralnym (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Wrocławskie Centrum Seniora, członek Wrocławskiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Wrocławia). Udział w tworzeniu i rozwoju polskiej krioterapii w medycynie i odnowie biologicznej oraz ponownym powołaniu w 2015 roku Polskiego Towarzystwa Krioterapii, którego jest Wiceprzewodniczącą. Nagrody i wyróżnienia państwowe: Zespołowa Nagroda Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za Osiągnięcia Naukowa, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

anna marchewka

Prof. dr hab. Anna Marchewka

Z wykształcenia fizjoterapeutka. Profesor tytularny w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, w Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Obok obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych pełniła i pełni również funkcje organizacyjne. Między innymi, w latach 1995–2002 była kierownikiem Zakładu Sportowo-Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Od 2006 r. jest kierownikiem Katedry Rehabilitacji Klinicznej, a od 2006 roku do 2016 była dziekanem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2012 roku współzałożycielem i członkiem Polskiego Tow. Hemoreologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism, m.in. Rehabilitacja Medyczna.
Jest promotorem kilkunastu przewodów doktorskich, kierownikiem grantów promotorskich i grantów własnych. W swoim dorobku naukowym ma około 110 publikacji naukowych, a także 2 podręczniki, m.in. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja.
Zasadnicze nurty jej badań naukowych, stanowią rozważania poświęcone zmianom zwyrodnieniowym, badania uzasadniające konieczność aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych, zmiany wskaźników reologicznych i biochemicznych krwi u osób starszych, pod wpływem stosowania różnych metod fizjoterapeutycznych.
Problematyce leczenia zmian zwyrodnieniowych poświęcona była jej rozprawa doktorska zatytułowana Kliniczna metoda oceny stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej dla potrzeb rehabilitacji. Problematyka aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych znalazła pełny wyraz w rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej.
Za swoją działalność naukową i organizacyjną odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką TWK.

agnieszka stopa

dr n. o kult. fiz. Agnieszka Stopa

Fizjoterapeutka, doktor nauk o kulturze fizycznej. Po obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej, podjęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się diagnostyka i prowadzenie fizjoterapii w geriatrii oraz aktywność fizyczna osób starszych i niepełnosprawnych. Prelegentka i uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autorka 7 publikacji naukowych. Zaangażowana w życie uczelni, była przewodniczącą koła naukowego, współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych w AWF Kraków. W praktyce zawodowej zajmuje się usprawnianiem osób starszych, leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa oraz fizjoterapią w ortopedii. Regularnie doskonali umiejętności w zakresie rehabilitacji ruchowej na kursach i szkoleniach. Terapeutka metody McKenzie oraz PNF. Instruktorka narciarstwa SITN – PZN, windsurfingu PSW oraz Nordic Walkingu.

dr n. k. f. Justyna Mazurek

Specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu, starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurorehabilitacji.

Zofia Ignasiak

prof. dr hab. Zofia Ignasiak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (1993-1996, 2008-2016), dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego (2002 2008), kierownik Studiów Doktoranckich (2000-2002), wieloletni kierownik Katedry Biostruktury i Zakładu Anatomii Człowieka.

Zainteresowania naukowe dotyczą środowiskowych modulatorów zdrowia i rozwoju morfofunkcjonalnego populacji dzieci i młodzieży z terenów ekologicznie zagrożonych - Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.
Szeroko pojęte problemy kondycji biologicznej osób starszych pod kątem oceny czynników ryzyka upadków, poczucia równowagi i zmian inwolucyjnych najważniej-szych układów i funkcji organizmu seniorów Polski południowo-zachodniej, z uwzględnieniem warunków społeczno-ekonomicznych, jakości życia oraz sprawności fizycznej i aktywności ruchowej w świetle standardów międzynarodowych.

Kierownik projektów lub główny wykonawca w 10 grantach Ministerstwa Nauki.

Publikacje - ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych. Jest autorem lub współautorem kilku podręczników i przewodników z anatomii człowieka. Za podręcznik „Anatomia układu ruchu” i „Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka” wydany przez Elsevier Urban & Partner, w 2008 roku uzyskała nagrodę I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wypromowała 32 doktorów, 5 doktorów habilitowanych oraz 1 profesora zwyczajnego.
Odznaczenia -
1. Indywidualna Nagroda Ministra w 1990 r. oraz zespołowe – 1992 r., 1994 r,
2. Medal Aleš Hrdlička – Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (2009),
3. Złoty Krzyż Zasługi (1989) Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
Działalność społeczna i naukowa - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - Komitet Badań Naukowych, sekcja PO5D „Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna” (2002–2004), Rada Naukowa Zakładu Antropologii PAN (1996–2003), Komitet Antropologii PAN (2003–2006, 2012-2015), Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (2011 i nadal)
Członek z wyboru w zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, International Anatomical Association, Polskie Towarzystwo Antropologiczne (członek zarządu głównego), European Anthropological Association, The American Academy of Kinesiology and Physical Education. International Association of Sport Kinetics (Prezydent Oddziału Polskiego 2005–2007, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Gerontologii.