Rehabilitacja pacjentów z choroba nowotworową wyzwaniem  w medycynie XXI wieku

W Polsce rocznie notuje się ponad 150.000 zachorowań na nowotwory. To wielkie wyzwanie, które stoi nie tylko przed lekarzami, ale także rehabilitantami i fizjoterapeutami opiekującymi się pacjentem onkologicznym. Podczas sesji prowadzący będą omawiali kompleksowe prowadzenie terapii, postępowanie z pacjentkami po leczeniu skojarzonym oraz chirurgicznym raka piersi czy radzenie sobie z obrzękiem limfatycznym. Omówiona zostanie także rola fizjoterapeuty w zespole Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Moderator:prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher

 

czwartek, 20 września 2018

10.00 – 10.30
Rehabilitacja pacjentów z chorobą nowotworową – zasady i taktyka postępowania kompleksowego
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie

10.30 – 11.00 
Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po przebytej radioterapii w następstwie leczenia skojarzonego raka piersi 
dr n. o zdr. Marcin Gniewek,  Ośrodek Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie


11.00 – 11.30
Terapia blizny pooperacyjnej u pacjentów po chirurgicznym leczeniu raka piersi w zależności od metody leczenia operacyjnego
dr n. o zdr. Marcin Gniewek,  Ośrodek Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie


11.30 – 12.00 
Kompleksowa fizjoterapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych – zmniejszenie zwłóknienia tkanek, redukcja obrzęku i działanie przeciwbólowe
dr n.zdr. Justyna Chmiel, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie

dr n. o zdr. Kamil Chołuj,  Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Gabinet Masażu SYNERGIA w Lublinie


12.00 – 12.30 
Przerwa

12.30 – 13.00 
Problem nietrzymania moczu u pacjenta onkologicznego
dr med. Agnieszka Karska, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. o zdr. Marcin Gniewek,  Ośrodek Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie


13.00 – 13.30 
Wybrane techniki pomocy psychologicznej chorym onkologicznie
mgr Monika Zięzio, Fundacja Rozwoju i Zdrowia w Lublinie

13.30 – 14.00 
Rola fizjoterapeuty w zespole Szybkiej Terapii Onkologicznej (Pakiet Onkologiczny)
dr med. Agnieszka Karska, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Rehabilitacji 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie


14.00 – 14.30 
Wykorzystanie kamery termowizyjnej w ocenie obrzęku limfatycznego po mastektomii - to monitorowanie wielkości obrzęku limfatycznego czy wielkości kończyny górnej?
dr n. o zdr. Kamil Chołuj, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Gabinet Masażu SYNERGIA w Lublinie

dr n.zdr. Justyna Chmiel, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr J. Majcher, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dyskusja

NIŻSZE OPŁATY DO 1 WRZEŚNIA

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wykładowcy


prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher

Studia medyczne na wydziale lekarskim ukończył na Akademii Medycznej w Lublinie w 1989 roku. Specjalizację II stopnia z rehabilitacji medycznej z wyróżnieniem uzyskał w 1997 roku. W 1996 roku z wyróżnieniem uzyskał stopień naukowy doktora medycyny, a w 2010 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 1989-2004 pracuje w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalizującej się w leczeniu skolioz, urazów i chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego, rdzenia kręgowego i mózgu oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami różnych kierunków. Od 2004 roku jest kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2006 roku jest kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, specjalizuje się w rehabilitacji onkologicznej. Od 1990 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od września 2013 roku jest Vice-Prezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2010 roku, czyli od momentu powstania, jest Przewodniczącym Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej PTReh. Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej w województwie lubelskim. Konsultant medyczny i pełnomocnik ds. rozwoju naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie rehabilitacji medycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Od 1998 roku kierownik administracyjny i następnie kierownik naukowy kursów szkoleniowych dla lekarzy w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej prowadzonych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Rehabilitacji medycznej. Członek różnych zespołów i komisji przy Ministrze Zdrowia, CMKP i Konsultancie Krajowym w dziedzinie Rehabilitacji medycznej. Autor lub współautor 359 publikacji naukowych, w tym 241 prac pełnotekstowych i 118 streszczeń. Z 241 pełnotekstowych prac 165, to prace oryginalne, 66 przeglądowe i 10 innych. Członek Komitetów Naukowych sympozjów i kongresów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz inne towarzystwa, uczelnie wyższe i stowarzyszenia naukowe. Członek Rady Naukowej i konsultant czasopism naukowych: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Polish Journal of Rehabilitation Research Polski Przegląd Rehabilitacji. Recenzent licznych prac do publikacji w czasopismach naukowych. Ekspert w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie oraz Projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Gniewek

dr n. o zdr. Marcin Gniewek

absolwent kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medyczny w Lublinie na którym również uzyskał tytuł doktora. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, specjalizuje się w fizjoterapii onkologicznej. W pracy wykorzystuje: terapię manualną, terapię tkanek miękkich oraz terapię obrzęku. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i konferencjach naukowych oraz prowadzi szkolenia z postępowania w rehabilitacji onkologicznej.

dr n. med. Agnieszka Karska

Fizjoterapeuta, terapeuta uroginekologiczny na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddział Urologii oraz  w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ

Zainteresowania: fizjoterapia w geriatrii i onkologii, fizjoterapia w nietrzymanie moczu i stolca

 

 

dr n. o zdr. Kamil Chołuj

Fizjoterapeuta, dyplomowany masażysta. Specjalizuje się w pracy z pacjentami onkologicznymi, geriatrycznymi oraz ortopedycznymi. Asystent w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Współzałożyciel i członek International Association of Deep Tissue Massage Practitioners. Akredytowany Terapeuta Masażu Tkanek Głębokich. Organizator oraz uczestnik licznych konferencji naukowo-szkoleniowych. Prowadzi kursy z zakresu rehabilitacji onkologicznej. Uczestnik szkoleń i kursów m.in. z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, masażu, technik mięśniowo-powięziowych, Kinesio Taping Fundamentals and Advanced.

dr n. o zdr. Justyna Chmiel

Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, współzałożycielka i członek International Association of Deep Tissue Massage Practitioners, organizatorka oraz uczestniczka licznych konferencji naukowo-szkoleniowych. Specjalizuje się w pracy z pacjentami geriatrycznymi, onkologicznymi i z SLA oraz prowadzi kursy z zakresu rehabilitacji onkologicznej.

Uczestniczka staży oraz szkoleń w kraju i zagranicą m.in. z zakresu geriatrii, kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, technik mięśniowo-powięziowych, Kinetic Control.