PROGRAM

Kongres REHABILITACJA 2019

 


 

ORTHO-SHOES 2019

IX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa ORTHO-SHOES 2019

19-20 września 2019 r. 
(czwartek, piątek)

 

Organizatorzy:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Przemysłu Skórzanego
Biuro Targów REHABILITACJA 2019 - Interservis Sp. z o.o.

SESJA I

ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE I PODOLOGICZNE KOŃCZYN DOLNYCH

MODERATOR: dr Robert Gajewski

Obuwie dla stóp wrażliwych, metody prewencji i leczenia na przykładzie skandynawskim
Tony Norrby, inżynier ortopeda Klaveness Sweden
Tomasz Cyrbus - Dyrektor Zarządzający Klaveness Footwear Sp. z o. o. Polska, Elbląg

Paznokieć wrastający - aktualne możliwości leczenia
dr n. o zdr. Monika Bienek, Podohabilis

Wpływ zastosowania wkładek ortopedycznych wykonanych na podstawie technologii Sidas u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 na rozmieszczenie nacisków w obrębie podeszwowej strony stopy, analizowanych badaniem pedobarograficznym
mgr Karolina Wolnik-Piernicka, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Stopy w zespole hipermobilności konstytucjonalnej
dr n. med. Joanna Stodolna-Tukendorf, FootMedica

 

SESJA II

OSOBY AKTYWNE – DEFORMACJE I INNE DOLEGLIWOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH, DIAGNOSTYKA, DOBÓR ORTEZ SERYJNYCH I NA MIARĘ

MODERATOR: dr n. med. Tomasz Bienek

Wkładki i obuwie dla osób aktywnych oraz ich rola w profilaktyce i leczeniu nabytych wad i urazów kończyn dolnych
dr Małgorzata Jura, M13 studio ruchu i terapii

Wpływ terapii koślawości fizjologicznej u dzieci na kształtowanie się wzorca chodu i postawy
Kinga Pobłodzka
FootMedical, Gdynia

Poronna stopa wydrążona i subkliniczna stopa płasko- koślawa – czy jest miejsce dla zmodyfikowanego obuwia i leczenia zachowawczego ?
dr n. med. Tomasz Bienek
Lekarz medycyny, dr n. med. specjalista chirurgii urazowej i ortopedii, Prezydent Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Katowice

Wkładki i obuwie dla osób aktywnych oraz ich rola w profilaktyce i leczeniu nabytych wad i urazów kończyn dolnych
mgr Witold Dudek
Fizjoterapeuta, Carolina Medical Center, Warszawa

Opinie i poglądy z wymagań do obuwia dziecięcego
dr R. Gajewski
Antropolog, Pełnomocnik Dyrektora ds. Umiędzynarodowienia, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Przemysłu Skórzanego, Kraków

Analiza kinematyki chodu stopy protezowej u pacjenta po amputacji w obrębie uda za pomocą systemu Insolemedic. Studium przypadków
mgr inż. Damian Szubski, Salon Medyczny Armed Ort Sp. z o.o; Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
dr inż. Marcin Zaczyk, Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

 

SESJA III         

WKŁADKI JAKO WYROBY MEDYCZNE

MODERATOR: prof. dr n. med. Tomasz Karski

Innowacyjne wyroby medyczne – kiedy należy pomyśleć o certyfikacji?
Łukasz Rorot

Klasyfikacja przyczyn stopy płasko-koślawej w świetle badań własnych
dr n.med. Jerzy Stodolny
Lekarz medycyny, dr n. med. specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu, właściciel Ośrodka Leczniczego Chorób Narządu Ruchu NATURA w Busku Zdroju, współwłaściciel sieci gabinetów podologicznych FootMedica

Zespół stania na prawej kończynie dolnej” – przyczyna patologii – stopy, kolana, biodra i kręgosłupa. Rola neurologicznych czynników towarzyszących
prof. dr n. med. Tomasz Karski
Ortopeda i chirurg urazowy, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie
dr n. med. Jacek Karski
Specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Stopa dziecięca. Potrzeby i możliwości leczenia. Rola butów i wkładek ortopedycznych
dr n. med. Jacek Karski
Specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wkładki 3D online - czyli możliwości jakie daje połączenie projektowania komputerowego z telemedycyną
mgr Mariusz Strzecha, Laboratorium Diagnostyki Zdrowia „KORDYNACJA”, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu
mgr Mateusz Kulikowski, Laboratorium Diagnostyki Zdrowia „KORDYNACJA”

Aspekty produkcji i użytkowania wkładek z zastosowaniem mikrofibry
Jacek Konieczny, Mosqa

 

Przypominamy, że rejestracja wczesna w niższej opłacie obowiązuje do 19.08.2019 r. 


 

Psychologia w rehabilitacji – w poszukiwaniu rozwiązań kontrowersyjnych problemów

Psychologia w rehabilitacji – w poszukiwaniu rozwiązań kontrowersyjnych problemów. 

19 września 2019 r. 
(czwartek)

 

Moderatorzy:
Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

12.00 – 12.20
Związki między funkcjonowaniem ciała i umysłu. Spojrzenie neuropsychologiczne.
prof. dr hab. Michał Harciarek

12.20 – 12.40
Wyjaśniająca i prognozująca funkcja badań psychologicznych nad efektami oddziaływań rehabilitacyjnych.
prof. dr hab. Maciej Tomczak

12.40 – 13.00
Osoba niepełnosprawna jako podmiot w procesie rehabilitacji w świetle teorii samoregulacji.
dr hab. Maciej Wilski

13.00 – 13.20
Bariery psychospołeczne w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
dr hab. Wojciech Otrębski

13.30 – 13.50
Co ogranicza szanse na integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
prof. dr hab. Janusz Kirenko

13.50 – 14.10
Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
dr Barbara Winczura

14.10 – 14.30
Ukryte korzyści niepełnosprawności i choroby – istotny aspekt terapii.
prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

14.30 – 15.30
Dyskusja okrągłego stołu: Profesjonalizm psychologa rehabilitacji – wielogłos lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów
prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Kowalik
uczestnicy: prof. dr hab. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. dr hab. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. Jacek Lewandowski


 

Tlenoterapia hiperbaryczna - teraźniejszość i przyszłość

20 września 2019 r. 
(piątek)

 

Moderator:

prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

Partner:

Tlenoterapia Hiperbaryczna (HBO) we współczesnych zastosowaniach klinicznych.
prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Sekcji Hiperbarii Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, członek Sekcji Medycyny Ratunkowej Europejskiej Unii Medycznej, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej, anestezjologii i reanimacji

Tlenoterapia hiperbaryczna w medycynie fizykalnej i rehabilitacji
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, Kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, członek Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej

Zespół stopy cukrzycowej
prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba, Poradnia Diabetologiczna CREATOR Sp. z o.o. w Łodzi

HBO w odmrożeniach i obrażeniach pourazowych
dr Adam Domanasiewicz, dr Piotr Szetelnicki, Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Zastosowanie hiperbarii tlenowej w leczeniu nagłej głuchoty idiopatycznej
dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. nadzw., Prodziekan ds. Dydaktyki Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Warsztaty praktyczne - dyskusja z uczestnikami panelu:

1. mgr Marcin Wróblewski, Kierownik Ośrodka Tlenoterapii Hiperbarycznej Creator Sp. z o.o. w Łodzi
Zagadnienie: Zabieg terapii hiperbarycznej – procedury kwalifikacji i leczenia pacjentów w trybie nagłym i planowym

2. mgr inż. Łukasz Pupkiewicz, absolwent kierunku Aparatura i Sprzęt Medyczny Politechnika Łódzka, technik i operator komór hiperbarycznych w ośrodkach TH (Creator Łódź, Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej, Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej)
Zagadnienie: Aspekty bezpieczeństwa pracy wielomiejscowej komory hiperbarycznej

• Możliwość dla uczestników panelu wizyty studyjnej w Ośrodku Tlenoterapii Hiperbarycznej Creator Sp. z o.o. w Łodzi (ul. Kopernika 55A, dojazd indywidualny)
• Możliwość dla uczestników panelu wejścia okazjonalnego do działającej kriokomory ogólnoustrojowej na stoisku targowym firmy Creator Sp. z o.o.


 

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

21 września 2019 r. 
(sobota)

 

Moderatorzy:
Prof. nadzw. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

Neuroplastyczność w rehabilitacji dziecka z MPD
Prof. nadzw. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

Nowoczesna rehabilitacja – rola terapii zajęciowej
mgr Beata Wnuk

Nowoczesne możliwości zaopatrzenia ortopedycznego dziecka z MPD
mgr Krzysztof Kresowicz

Nowoczesna rehabilitacja dziecka z MPD przy zastosowaniu robotów
Dr n biol. Faustyna Manikowska

Metoda Petö jako zintegrowane oddziaływanie edukacyjne - usprawnianie medyczne,
psychopedagogiczne i społeczne

Warsztaty:
1. Piraci – warsztat terapii zajęciowej
2. Nowoczesna ortotyka
3. Edinburgh Visual Gait Score for Celebral Palsy


 

AUTYZM cz. 2

Wokół autyzmu. Standardy diagnozy i wsparcie systemowe osób z ASD 

21 września 2019 r. 
(sobota)

 

Moderator:
dr Magdalena Charbicka
Fundacja z ASPI-racjami

9:00 - 9:15
Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji

9:15 - 10:00 
Narzędzia diagnostyczne w diagnozie nozologicznej  i funkcjonalnej. Wsparcie dla programu terapii dzieci z ASD.
Magdalena Charbicka

10:00 - 11:00  
Rola współpracy placówek szkolnych i przedszkolnych oraz rodziny w stymulacji rozwoju dziecka z ASD.
Beata Ignaczewska - Superwizor terapii ABA Centrum Terapii Behawioralnej Gliwiece

11: 00 - 12:00
Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowanie pracy z dzieckiem z ASD.
Barbara Łaska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi

12:00 – 13:00
Przerwa. Zwiedzanie targów

13:00 – 14:00
Człowiek to nie pojęcie względne. Szkoła z perspektywy osoby z ASD
Agnieszka Warszawa - Informatyk, self-adwokat w przestrzeni autyzmu, osoba z zespołem Aspergera

14:00 – 15:00
Fundacja Synapsis

15:00- 15:30
Panel dyskusyjny


 

Robotyka w fizjoterapii

Praktyczna robotyka z wykorzystaniem w fizjoterapii

19 września 2019 r. 
(czwartek)

 

Moderator:

prof Beata Tarnacka

sygnet kongres rehabilitacji

Historia i podział systemów robotycznych używanych w rehabilitacji.
Dr Justyna Frasuńska

Terapia kończyny górnej przy pomocy robotów.
Dr Paweł Turczyn

Zastosowanie robotów w terapii chodu.
Prof. Beata Tarnacka

Zastosowanie sensorów do monitorowania ruchomości stawów w fizjoterapii.
Orthyo by AISESNS