Program


Tematy wiodące


Opłaty

Sesje

Udział jednodniowy - 120 złotych
Udział dwudniowy - 180 złotych

(Bilet upoważnia do wejścia na

Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji + szkolenia)

Warsztaty

Udział w jednym warsztacie - 70 złotych
Udział w trzech warsztatach - 160 złotych

(Bilet upoważnia do wejścia na

Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji + szkolenia)

Szkolenia

Udział w wybranym szkoleniu - 27 złotych
(Opłata za udział w sesji i warsztatach obejmuje szkolenia)


Program Ramowy

20 września - czwartek

11.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 14.00

12.30 – 13.30

14.00 – 15.00

14.30 – 16.30

15.00 – 16.30

15.30 – 17.00

Oficjalne Otwarcie 26. Targów oraz Kongresu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 2018.

Zespół słabości (frailty syndrome) jako wielodyscyplinarny problem rehabilitacji geriatrycznej.

Rehabilitacja pacjentów z choroba nowotworową wyzwaniem w medycynie XXI wieku.

Przezskórna elektroliza EPTE ®- podwaliny teoretyczne oraz wybrane przypadki kliniczne.

Znaczenie treningu ekscentrycznego w treningu i rehabilitacji.

Suche igłowanie jako metoda wspomagająca leczenie najczęstszych urazów przeciążeniowych u biegaczy.

Wydolność układu sercowo-oddechowego jako pochodna typowych zaburzeń żeber i mostka.

Praca nad oddechem metodą Buteyko w celu poprawy wydolności psychofizycznej.

21 września - piątek

10.00 – 17.00

10.00 – 14.00

10.00 – 11.30

12.00 – 13.30

12.30 – 13.30

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

14.30 – 17.00

15.30 – 17.00

15.30 - 17.30

Holistyczne podejście do terapii obszaru dna miednicy.

Inżynieria biomedyczna dla potrzeb fizjoterapii.

Mięśnie dna miednicy – społeczne tabu.

Harmonijne i bezpieczne techniki GOT u osób z syndromem zmęczenia.

Jak szybko i skutecznie pracować w przypadku kontuzji sportowca? Nowoczesna fizykoterapia.

Terapia ręki spastycznej – zacznijmy od początku. Robot Fourier M2.

Metody przezskórnej terapii lekowej.

Metoda Vojty w diagnostyce i terapii dorosłych pacjentów z zaburzeniami aparatu ruchu.

Praca na techniką biegania – współpraca trenera i fizjoterapeuty w celu zminimalizowania kontuzji.

Kompleks barkowy w ujęciu całościowym.

22 września - sobota

10.00 – 16.00

10.00 – 12.00

Problematyka funkcjonowania osób z ASD od diagnozy aż do dorosłości.

Interpretacja wyników segmentalnej analizy składu ciała InBody i wykorzystanie programowania aktywności fizycznej fitness w rehabilitacji czynnościowej

10.00 – 12.00

12.30 - 13.30

14.00 – 15.30

13.30 – 15.00

Terapia dysbalansu kręgosłupa szyjnego.

Postutometr w EBM.

Rehabilitacja robotyczna.

Zdrowe bieganie? Czy to w ogóle możliwe? Warsztat motoryki biegania.

Program Szczegółowy