Kontakt

Dla uczestników

Małgorzata Trzcinka

malgorzata.trzcinka@interservis.pl
rehabilitacja@interservis.pl

+48 603 802 457
+48 42 637 12 15

Dla wykładowców

Urszula Ratyni - Babij

urszula.ratynibabij@interservis.pl

+48 42 637 12 15