Tegoroczna sesja z zakresu inżynierii biomedycznej będzie dotyczyła technicznych aspektów zasad pomiarowych, które są stosowane w monitorowaniu i ocenie statycznej i dynamicznej postawy ciała. Będzie także mowa o błędach w stosowaniu systemów pomiarowych. Druga część panelu to tematyka dotycząca systemów diagnostycznych w pracy fizjoterapeuty oraz próba odpowiedzi na pytanie dotyczące roli obiektywnej diagnostyki w nowoczesnej fizjoterapii.

Moderator: prof. Zbigniew Śliwiński

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy w sobie wiedzę medyczną, techniczną i przyrodniczą. Jej zadaniem jest opracowanie elementów, które mają wspierać działalność zarówno lekarzy jak i fizjoterapeutów.

Współpraca merytoryczna - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Partnerzy:
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii


Piątek, 21 września 2018r.

 

10.00 – 10.30
Techniczne zasady pomiarowe stosowane w monitorowaniu i ocenie statycznej i dynamicznej postawy ciała
dr inż. Grzegorz Śliwiński, Instytut Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Techniczny Drezno

10.30 - 10.45
Metodologia badań stóp i kończyn dolnych czyli rozwiązania stosowane

w praktyce spec. rehabilitacji narządu ruch

dr n. o. zdr. Inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

10.45 - 11.45
Możliwości systemów pomiarowych i najczęstsze błędy w ich stosowaniu
graduate sports scientist Marco Sowa, DIERS Education &Training Academy

11.45 – 12.15 
Przerwa

12.15 – 13.00 
Atuty systemów diagnostycznych w codziennej pracy fizjoterapeuty - aspekty ekonomiczne

dr Marek Wiecheć, Centrum Rehabilitacji MARKMED


13.00 – 13.45 
Dlaczego obiektywna diagnostyka jest konieczna w nowoczesnej fizjoterapii
prof. Zbigniew Śliwiński, Instytut Fizjoterapii, UJK Kielce

13.45 – 14.00 
Podsumowanie, dyskusja

NIŻSZE OPŁATY DO 1 WRZEŚNIA

zarejestruj się

WYKŁADOWCY


prof. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński

Autor 535 pozycji naukowych, w tym 188 publikacji naukowych, 40 - książki, monografie i skrypty - oraz w drukach zwartych posiada 28 publikacji oraz 347 komunikatów zjazdowych. Jest redaktorem 16 monografii w tym 6 pozycji to redakcja naukowa wydania polskiego książek tłumaczonych z języka angielskiego. Znany w kraju, i nie tylko, z unikalnych metod diagnostyki funkcjonalnej i terapii. Stosuje temperatury kriogeniczne w leczeniu dzieci i dorosłych z uszkodzeniami OUN.

Był Członkiem Alternatywnym (Alternate member of the Executive Committee of the European Region of the World Confederation for Physical Therapy) od 2010 do 2012 roku, Wiceprezesem Zarządu Głównego PTF i Prezesem Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego PTF. W latach 1995 – 2006 był wiceprezesem ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, a od 1987 r. jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem., Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym i Członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Pełni funkcję redaktora naczelnego Fizjoterapii Polskiej oraz członka kolegiów redakcyjnych; Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji. Ortopedii Info, Kineziterapija, Reabilitaciojos Mokslai, Rehabilitacji w praktyce, Terapii manualnej w modelu holistycznym, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, Kwartalnika Ortopedycznego, Onkologii Polskiej, oraz hinduskiego kwartalnika Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. Przebywał na zagranicznych stażach naukowych m.in. w Uniwersytecie Kownieńskim w Uniwersytecie Kairskim w Egipcie, w centrum Terapii Skolioz w Barcelonie u Profesora Santosa Sastre. Przeprowadził szereg kursów szkoleniowych z zakresu neuromobilizacji, terapii cranio sakralnej i Kinesiology Tapingu w Irlandii, Anglii, Włoszech, Czechach, Kanadzie i na Litwie. Współpracował ze szpitalami w Ringkjobing, Holstebro w Danii w zakresie Fizjoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi wizytując wspomniane jednostki.

Profesor Zbigniew Śliwiński jest Kawalerem Medalu Komisji Edukacji Narodowej - za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Ministra Edukacji Narodowej, jest wyróżnionym przez Ministra Zdrowia Odznaką Ministra Zdrowia Za zasługi dla Ochrony Zdrowia w Polsce i Nagrodą Specjalną Drugiego Stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Został uhonorowany także Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Prof. WIKTORA DEGI, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz Statuetką Asklepiosa nadaną przez Unię Uzdrowisk Polskich. W 2012 otrzymał Medal Twórców Polskiej Rehabilitacji nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

dr n. o. zdr. Inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko

Autorka publikacji naukowych oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej.

Dyrektor placówki medycznej Spondylus, autorka i koordynator programów badań populacyjnych osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych. Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole lekarzy wielu specjalizacji, fizjoterapeutów i podologów opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego.

W oparciu o akademickie wykształcenie medyczne i inżynierskie,  opracowała i wdrożyła autorską procedurę metodologii badań stóp i postury, kładąc ogromny nacisk na istotę obiektywnych metod diagnostyki w ocenie wstępnej oraz w analizie postępów terapii. W konsekwencji efekty uzyskane w tym projekcie badawczo-rozwojowym, realizowanym z siostrą dr inż. Marceliną Bitenc-Jasiejko i cudownym zespołem ludzi medycyny i rozwoju, zaowocowały powstaniem sieci współpracy  specjalistów rehabilitacji i leczenia chorób narządu ruchu PODOLOGIA.pl  oraz powstaniem placówki kształcenia ustawicznego kadr medycznych eduPODOLOGIA.pl.

Za osiągnięcia w obszarze kształcenia i edukacji dr inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko została nagrodzona Nagrodą Kuratora Światy za „Wybitne Osiągnięcia w Edukacji i Oświacie” oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W rozwoju zawodowym jej głównym celem jest łączenie pracy naukowo – badawczej z rozwiązaniami praktycznymi.

dr inż. Grzegorz Śliwiński

Ukończył studia jako specjalista Inżynierii Biomedycznej, na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym w kierunku Automatyka i Robotyka. 2011 uzyskał stopień doktora inżyniera z zakresu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Technicznego TU Dresden.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Instytucie Aeronautyki i Astronautyki, w Towarzystwie Wymiany Wiedzy i do dnia dzisiejszego w Instytucie Inżynierii Biomedycznej na Uniwersytecie w Dreźnie, powierzone zadania zawsze łączył się z Inżynierią Biomedyczną.

Jest autorem kilku opatentowanych rozwiązań.

Marco Sowa, Sport Scientist M.A.

Ukończył studia na Uniwersytecie Goetheego we Frankfurcie nad Menem na Wydziale Nauk o Sporcie, Kierunek Medycyna Sportowa w specjalizacji Prewencji i Rehabilitacji.

Już w trakcie studiów pracował jako terapeuta sportowy w prywatnym Centrum Rehabilitacyjnym o profilu ortopedycznym i neurologicznym.

W 2012 roku podjął pracę jako specjalista ds. aplikacji medycznych w firmie DIERS Int. GmbH, gdzie jest odpowiedzialny za treningi użytkowników, seminaria i workshopy oraz koordynację i wsparcie badań naukowych.