Holistyczne podejście do terapii obszaru dna miednicy

Podczas panelu kongresowego omówione zostaną m.in.: holistyczne podejście do terapii obszaru dna miednicy, terapia wisceralna, leczenie przewlekłych bólów urogenitalnych, a także dolegliwości ciążowe na odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, fizjoterapia w walce z endometriozą czy możliwości leczenia fizjoterapeutycznego w nietrzymaniu moczu u mężczyzn.

Moderatorzy: mgr Anna Jakóbik, mgr Karolina Łataś-Zagrajek

Uroginekologia zajmuje się diagnostyką i terapią wszystkich form nietrzymania moczu, a także obniżenia narządów miednicy mniejszej oraz związanych z tym dolegliwości. Jest to problem interdyscyplinarny, w diagnostyce oraz leczeniu którego uczestniczą zarówno lekarz ginekolog, urolog, często także chirurg, gdy jest potrzebne wdrożenie takiego leczenia. Istnieją takie problemy uroginekologiczne, w których kluczową rolę odgrywa leczenie farmakologiczne oraz fizjoterapia.


 

piątek, 21 września 2018r.

10.00 – 10.30

Holistyczne podejście do terapii obszaru dna miednicy

mgr Paulina Karolak

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne


10.30 – 11.00 

Nietrzymanie moczu u mężczyzn – diagnostyka i możliwości leczenia fizjoterapeutycznego

dr n. med. Anita Sikora Szubert, prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz - Bilińska

Klinika Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


11.00 – 11.30

Innowacyjne technologie w leczeniu schorzeń uroginekologicznych

    1. Nieinwazyjna i bezbolesna terapia SALUS -TALENT URO
    2. Zastosowanie fali uderzeniowej w uroginekologii

 

mgr Marita Pelczarska, mgr Karolina Jopek - BTL Polska


11.30 – 12.00 

Fizjoterapia w walce z endometriozą

mgr Anna Jakóbik, mgr Karolina Łataś-Zagrajek

Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie


12.00 – 12.30 

Przerwa


12.30 – 13.30 

Fizjoterapia połogowa czyli jak wrócić do formy po porodzie

mgr Katarzyna Galińska, mgr Agnieszka Zosiuk

Renort - Słuchając Ciała


13.30 – 14.00

Charakterystyka dolegliwości ciążowych, a w szczególności bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo- krzyżowym 

mgr Magdalena Palak, prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz – Bilińska, dr n. med. Anita Sikora -Szubert

Klinika Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


14.00 - 14:30 

Trening mięśni dna miednicy

mgr Urszula Herman, PelviFly


14:30 - 15:00

Przerwa


15.00 – 16.00

Rozejście mięśnie prostego brzucha w ujęciu globalnym - warsztat

mgr Aleksandra Polanowska – Lenart

Fizjo - Spot


16.00 – 17.00

Praktyczne możliwości zastosowania terapii Kinesio Taping (KT) w dolegliwościach u kobiet w ciąży i połogu - warsztat

dr  n.  med. Anita Sikora – Szubert, mgr Magdalena Palak, mgr  Anna Pyszka, mgr Sylwia Stoń, mgr Kamila Adamczyk

Klinika Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

NIŻSZE OPŁATY DO 1 WRZEŚNIA

Zarejestruj się

WYKŁADOWCY


mgr Anna Jakóbik

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku fizjoterapia.

Ukończyła wielomodułowy kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, zdobywając tytuł Certyfikowanej Terapeutki Uroginekologicznej. Terapeutka Profilaktyki Uroginekologicznej wg. koncepcji Bebo®. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu rehabilitacji okołoporodowej, uroginekologicznej, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcjonalnych w obrębie miednicy, technik osteopatycznych, terapii wisceralnej, a także metod wspomagających terapię: elektrostymulacji czy kinesiotapingu.

Zawodowo związana jest z Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie, w którym pracuje głównie z pacjentkami w okresie okołoporodowym w ramach Programu Wczesnej Rehabilitacji Poporodowej, a także Rehabilitacji Uroginekologicznej i Kompleksowej Terapii Endometriozy.  Prelegentka na kongresach i konferencjach.

Pasjonatka kobiecego zdrowia i sposobów jego wspierania. Redaktorka publikacji naukowych i artykułów dedykowanych kobietom, prowadząca warsztaty edukacyjne im poświęcone.

mgr Karolina Łataś-Zagrajek

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu: kierunek Położnictwo oraz II Wydziału Lekarskiego:  kierunek Fizjoterapia.

W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia kliniczna SWPS.

Od 7 lat pracuje w Centrum Medycznym Żelazna jako położna oraz fizjoterapeuta.

Współautorka pierwszego w Polsce programu bezpłatnej Wczesnej Rehabilitacji Okołoporodowej i Uroginekologicznej realizowanego w oddziałach Szpitala Św. Zofii w Warszawie oraz współprowadząca Poradnię Kompleksowej Terapii Endometriozy. Prowadzi terapię mięśni dna miednicy i rehabilitację w dysfunkcjach przepony moczowo-płciowej, kresy białej, bólach obręczy miednicznej, endometriozie, rehabilitację okołooperacyjną w ginekologii oraz dysfunkcjach seksualnych . Organizuje treningi i ćwiczenia grupowe w zakresie core stability, treningu dna miednicy, treningu powięziowego oraz w terapii objawowej endometriozy.

Autorka wielu publikacji o charakterze edukacyjnym i współautorka publikacji naukowych. Ukończyła szkolenia w zakresie fizjoterapii i osteopatii w ginekologii i położnictwie, terapii powięziowej oraz terapii zaburzeń seksualnych kobiet.

 

mgr Paulina Karolak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Fizjoterapeutka uroginekologiczna w YASUMI MEDESTETIC - Instytut Zdrowia i Urody Łódź Widzew. Pierwsze doświadczenia w pracy z kobietami w ciąży oraz po porodzie zdobyła w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka w Łodzi.

Ukończyła kursy : Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżeniu narządów miednicy mniejszej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, Fizjoterapia w połogu, Wzmacnianie mięśni dna miednicy – profilaktyka nietrzymania moczu oraz TENS jako metoda łagodzenia bólu w porodzie , metody Kinesiology Taping oraz inne związane z aktywnością ruchową kobiet ciężarnych i po porodzie.

mgr Aleksandra Polanowska- Lenart

Fizjoterapeutka uroginekologiczna. Właścicielka gabinetu FIZJO-SPOT.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, wydział Rehabilitacji.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w CKR Konstancinie- Jeziornej, Kaiser Hospital Rehabilitation Center California USA oraz odbywając prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Posiada dyplomy certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne.

Specjalizuje się w fizjoterapii zaburzeń funkcjonalnych dna miednicy oraz nietrzymania moczu. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta. Zajmuje się kobietami w ciąży, w okresie okołoporodowym oraz po porodach naturalnych i cesarskich cięciach (praca z blizną). Pomaga przywrócić kobietom prawidłowe funkcjonowanie mięśni dna miednicy, prowadzi edukację z zakresu profilaktyki i świadomości własnego ciała.

prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska

Lekarz o specjalizacji ginekolog-położnik.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1983. W 1989 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2003, tytuł profesora w 2009 a w roku 2015 stanowisko profesora zwyczajnego. Jest specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. Jest zatrudniona w Klinice Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Szpitalu im. M. Madurowicza , pracuje również w Gabinecie Specjalistycznym „Orchidea” w Łodzi.

Jej dorobek naukowy to 142 publikacje w specjalistycznych czasopismach recenzowanych, rozdziały w podręcznikach specjalistycznych, oraz ponad 70 streszczeń zjazdowych.Jest w składzie Komitetu Naukowego specjalistycznych pism: Ginekologia Polska i Ginekologia po dyplomie.

Współpracowała z Johns Hopkins Hospital- School of Public Health w Baltmore [USA].

Wielokrotnie kierowała pracami finansowanymi z funduszy Uczelni oraz Komitetu Badań Naukowych. Prowadzi wykłady dla studentów, ćwiczenia praktyczne i teoretyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego, zajęcia fantomowe oraz seminaria z zakresu patologii ciąży i ginekologii egzaminy praktyczne i teoretyczne. Od 2008 roku wykłady oraz seminaria i ćwiczenia dla studentów Oddziału Fizjoterapii z zakresu „Diagnostyki i programowania rehabilitacji w ginekologii i położnictwie”, „Podstaw fizjoterapii w ginekologii i położnictwie” oraz „ Diagnostyki funkcjonalnej w ginekologii i położnictwie”. Jest obecnie odpowiedzialna za całokształt kształcenia studentów Oddziału Fizjoterapii w tym zakresie wiedzy będąc również autorką programu zajęć teoretycznych i praktycznych  dla II, III  roku studiów dziennych. Jest promotorem i recenzentem wielu prac licencjackim i magisterskich. Jest współautorką podręcznika dotyczącego fizjoterapii w ginekologii i położnictwie.

Bierze udział, jako wykładowca w kursach atestacyjnych organizowanych przez CMKP dla lekarzy specjalizujących się na II stopień z zakresu położnictwa i ginekologii oraz w ćwiczeniach i wykładach na kursach doszkalających organizowanych przez I Katedrę Ginekologii i Położnictwa dla lekarzy z całej Polski.

Była wielokrotnie ekspertem w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego służącym wypracowaniu jednolitego sposobu postępowania w różnych powikłaniach ginekologiczno-położniczych. Jako zaproszony wykładowca bierze udział w posiedzeniach PTG. Kieruje programem specjalizacyjnym lekarzy specjalizujących się w zakresie ginekologii i położnictwa oraz jest promotorem prac doktorskich z zakresu medycyny.

Brała udział jako wykładowca w programie Wczesnej Profilaktyki i Leczenia Raka Szyjki Macicy prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia z ramienia Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego. Uzyskała Europejski certyfikat uprawniający do wykonywania badań kolposkopowych oraz certyfikat uprawnień do wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii. Brała udział jako wykonawca w realizacji grantów Unii Europejskiej: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, „Edukacja seksualna” oraz  program „Aurora”.

dr n. med. Anita Sikora -Szubert

Doktor nauk medycznych, której zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się na fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, fizjoterapii w uroginekologii oraz onkologii i medycynie paliatywnej.

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia - specjalność psychologia zdrowia i kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych dotyczących ginekologii i położnictwa oraz psychologii i onkologii, współautorka rozdziału w książce PZWL „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny” . Czynna uczestniczka i laureatka konferencji naukowych z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji.

Uczestniczka projektów dotyczących wspierania zdrowia kobiet, w tym m.in. jako psycholog w projekcie unijnym związanym z zapobieganiem rakowi szyjki macicy oraz prowadząca szkolenia z zakresu komunikacji lekarz – pacjent.

Ukończyła kursy: fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, diagnozowania i terapii dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa Metodą McKenziego, metody Kinesiology Taping, masażu klasycznego i inne.

Na co dzień prowadząca warsztaty oraz grupowe zajęcia prozdrowotne dla kobiet w ciąży oraz Mam z Maluchami w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka w Łodzi. Fizjoterapeutka i psycholog w „Gabinetach Specjalistycznych Orchidea” oraz w „Fizjo.Psyche.Intima dr n. med. Anita Sikora – Szubert”.

Fizjoterapeuta i psycholog w Hospicjum Domowym w Pabianicach.

Wykładowca akademicki na kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

mgr Katarzyna Galińska

Fizjoterapeutka, terapeutka mięśni dna miednicy, instruktorka Body Control Pilates.

Ukończyła warszawski AWF kierunek Fizjoterapia, uczestniczka szkoleń z zakresu terapii mięśni dna miednicy m.in. Osteopatii Ginekologicznej, kursy z zakresu treningu dla kobiet w ciąży, treningu dna miednicy, fizjoterapii dla kobiet z problemem rozejścia mięśnia prostego brzucha (pre & post natal pilates, Pelvic Floor Health.

Certyfikowana terapeutka londyńskiej szkoły Body Control Pilates. Zajmuje się  terapią mięśni dna miednicy, terapią  w przypadku nietrzymania moczu, terapia bólów dna miednicy. Współpracuje z d.o. Eweliną Tyszko-Bury.

mgr Agnieszka Zosiuk

Fizjoterapeutka, terapeutka manualna, terapeutka mięśni dna miednicy.

Ukończyła warszawski AWF kierunek fizjoterapia, uczestniczka szkoleń za zakresu terapii manualnej, Osteopatii Ginekologicznej, fizjoterapii dla kobiet z rozejściem mięśnia prostego, fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej.

Zajmuje się terapią mięśni dna miednicy, terapią w przypadku nietrzymania moczu, obniżenia narządów i bólów dna miednicy. Współpracuje z d.o. Eweliną Tyszko-Bury w gabinecie Renort - Słuchając Ciała.

mgr Urszula Herman

Naukowiec i przedsiębiorczyni.

Doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, która od 7 lat zafascynowana jest mięśniami dna miednicy. Wszystkie prace naukowe poświęciła temu zagadnieniu.

Najpierw założyła Fundację Force Feminite i pomagała pacjentkom, potem narodził się pomysł wykorzystania nowych technologii i współpraca z inżynierami ze Stanford University z Doliny Krzemowej w USA.

Pod dwóch latach wspólnych wysiłków, badań klinicznych oraz współpracy z kobietami, udało się wypracować kompleksowe, efektywne i skuteczne rozwiązanie problemów mięśni dna miednicy. Twórczyni i Prezes start-upu PelviFly – telemedycznego systemu, który rozwija usługę rehabilitacji mięśni dnia miednicy u kobiet.

mgr Anna Pyszka

Fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestniczka szkoleń z zakresu aktywności fizycznej kobiet w ciąży i po porodzie. Główne kierunki rozwoju i zainteresowania: fizjoterapia uroginekologiczna i okołoporodowa.

mgr Magdalena Palak

Fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Certyfikowany terapeuta metody PNF oraz KinesioTaping.

mgr Sylwia Stoń

Fizjoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestniczka warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu żywienia i aktywności fizycznej kobiet.

mgr Kamila Adamczyk

Fizjoterapeutka, absolwentka kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz absolwentka kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Łódzkim.