Masz dziecko ze spektrum autyzmu?
A może jesteś wychowawcą? Pedagogiem? Terapeutą?
Potrzebujesz powiększyć lub zweryfikować swoją wiedzę?

Zapraszamy na przegląd aktualnej praktyki diagnostycznej oraz terapeutycznej na każdym etapie życia osoby z ASD w trakcie konferencji „Autyzm – od diagnozy do dorosłości”.
Prowadzący omówią praktyczne przypadki oraz tematykę, która rozwinie Twoją wiedzę.


 

Sobota, 22 września 2018r.

10.00 – 10.15

Rozpoczęcie konferencji – wprowadzenie w tematykę ASD

mgr Magdalena Charbicka - Wiceprezes Fundacji z ASPI-racjami, Łódź; doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii

 

10.15 – 11:00

Diagnoza i terapia ASD, wsparcie państwa oferowane w ramach „NFZ”

Grażyna Kierszniewska - lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

 

11.00 – 11.45

Komunikacja i komunikacja alternatywna z osobami z ASD

dr hab.  Dorota Podgórska-Jachnik - prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii

 

11.45 – 12.30

Umiejętności kluczowe w uczeniu się od innych. Czym są i jak je rozwijać u dzieci ze spektrum autyzmu

dr Krystyna Pomorska - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Psychologii

 

12.30 – 13.00

Zastosowanie zestawu MOOVIE w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami motoryki dużej - analiza przypadku

dr Ewa Bujak - PWSZ w Tarnowie, Moovie Polska S.C., Kielce

 

13.00-14.00

Przerwa + zwiedzanie Targów

 

14.00- 14.45

Jak małe dziecko z ASD widzi świat i co z tego wynika

mgr Maja Kłoda - psycholog, terapeuta, Prezes Zarządu Fundacji „Wsparcie na Starcie”

 

14.45 – 15.30

Trudna dorosłość w ASD. Nasze dzieci też kiedyś dojrzewają….

mgr Ilona Kraska - oligofrenopedagog, dyrektor Przedszkola Terapeutycznego dla dzieci z ASD

 

15.30

Podsumowanie konferencji

KUP BILET NA TARGI I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU

KUP BILET

dr Magdalena Charbicka

Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wiceprezes i współzałożycielem „Fundacji z ASPI-racjami” działającej na rzecz osób ze spektrum ASD.

Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat pracująca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Koordynuje kierunek autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera:.  Bierze udział w projektach walidacyjnych mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3.

Autorka książek „Dziecko z zespołem Aspergera” oraz „Integracja sensoryczna każdego dnia”.

Prywatnie matka nastolatka o niebywałych umiejętnościach i zainteresowaniach.


autyzm

lek. Grażyna Kierszniewska

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi Wydział Lekarski. Posiada specjalizację z psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

Przez kilkanaście lat pracowała w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Zajmowała się również diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych w poradni dla osób z autyzmem.

Obecnie tą działalność kontynuuje w ramach  programu „KO-CZR” we współpracy z Fundacją „Z ASPI-racjami”.


dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik

Pedagog specjalny - surdopedagog, psycholog, logopeda; profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW, nauczyciel-konsultant ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych WODN w Zgierzu, członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Autorka wielu publikacji nt. niepełnosprawności w kontekście edukacji, komunikacji, wczesnego wspomagania rozwoju, wsparcia psychospołecznego, niezależności i  procesów emancypacyjnych.

Autorka takich książek jak: Przekaz pantomimiczny w komunikacji dzieckiem niesłyszącym (2004), Głusi. Emancypacje (2013); Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (2014); Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (2014, współaut.);  Schizofrenia w kontekście nauk społecznych (2015, współaut.) i in.


dr Krystyna Pomorska

Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi (w tym z zaburzeniami rozwoju i zachowania). Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u dzieci.

Szczególnie bliskie jej są behawioralno-rozwojowe podejścia naturalistyczne oraz metody udowodnione naukowo w pracy terapeutycznej.


Maja Kłoda

Psycholog, terapeuta wczesnej interwencji oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS, a także podyplomowe studia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Stosowanej Analizy Zachowania.

Współzałożycielka i prezes zarządu Fundacji WSPARCIE NA STARCIE. Na co dzień pracuje z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi oraz ich rodzinami, starając się łączyć podejścia behawioralne, rozwojowe oraz oparte na relacji.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla specjalistów, nauczycieli i rodziców oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z ASD oraz metod pracy z rodziną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Mówić bez Słów – ISAAC Polska


Ilona Kraska

Oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem,  dyrektor Przedszkola Terapeutycznego dla dzieci z ASD Fundacji z ASPI-racjami,  terapeuta dzieci i młodzieży z ASD, nauczyciel akademicki.

Od wielu lat realizuje działania na rzecz osób z ASD, brała udział w licznych projektach min. w walidacji narzędzia do diagnozy ADOS – 2 realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli i dr Izabeli Chojnickeij oraz walidacji narzędzia do diagnozy funkcjonalnej PEP – 3 realizowanym wspólnie z zespołem prof. Ewy Pisuli.

Autorka programu integracji społecznej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym „Inni – tacy jak my”.