Podczas kongresu wszyscy chętni będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które będzie poświęcone – interpretacji wyników segmentalnej analizy składu ciała InBody i wykorzystanie programowania aktywności fizycznej fitness w rehabilitacji czynnościowej.

Szkolenie obejmować będzie niezwykle ważny aspekt możliwości diagnostyki i monitorowania postępów rehabilitacji czynnościowej z wykorzystaniem analizy składu ciała z zastosowaniem opatentowanej technologii pomiaru DSM-Direct Segmental Measurement (bezpośredni segmentalny pomiar), umożliwiającej dokładny pomiar bioimpedancji dla każdego z segmentu: 4 kończyn i tułowia z wykorzystaniem 8-punktowego systemu dotykowych elektrod.

W pracy trenera/fizjoterapeuty wykorzystanie analizatorów jest niezbędnym narzędziem służącym do programowania i monitorowania indywidualnych treningów, doboru diety oraz kontroli postępów. Dzięki uzyskanym wynikom możemy dobrać odpowiednie formy ćwiczeń z naciskiem na ćwiczenia symetryczne lub asymetryczne z zakresu ćwiczeń oporowych, aerobowych i gibkościowych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają możliwość praktycznego wykonania badań a następnie interpretacji wyników. Przeprowadzenie badania na analizatorze InBody umożliwia otrzymanie min. następujących wyników obszarów badania:

- Masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej
- Całkowita objętość wody w organizmie, białko, substancje mineralne
- BMI, wskaźnik talia biodra – WHR, podstawowa przemiana materii - BMR
- Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
- Kontrola tkanki tłuszczowej i mięśniowej
- Poziom tłuszczu trzewnego, skala fitness
- Impedancja każdego z segmentu i częstotliwości
- Segmentalna analiza tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej

Uczestnicy otrzymają certyfikat InBody Poland z zakresu podstaw interpretacji analizy składu ciała.

Prowadząca:

dr n. kf. Joanna Zapolska – pracownik naukowy Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, absolwentka AWFiS w Gdańsku, trener II kl. w gimnastyce sportowej, sędzia kl. międzynarodowej  w fitness i kulturystyce, general manager fitness klubu Maniac Gym, specjalista InBody Poland,   Wicemistrzyni Świata w fitness, wielokrotna Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej, wyróżniona indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Ministerstwa Sportu. Autorka wielu publikacji z zakresu medical fitness, prowadzi badania naukowe z zakresu nadwagi i otyłości, rehabilitacji kardiologicznej i aktywności fizycznej fitness.


InBody - dokładny pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie, kluczem do pomiaru składu ciała

Pomiar składu ciała człowieka jest badaniem pomocnym przy ocenie stanu odżywienia oraz zdrowia w wielu dziedzinach medycyny. W praktyce najczęściej korzystają z urządzeń dietetycy, lekarze  fizjoterapeuci i trenerzy personalni. Badania mogą dotyczyć pojedynczych jednostek jak i badań całych populacji tym bardziej, że metoda badawcza BIA jest nie inwazyjna oraz tania. Pozwala na określenie ilości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, całkowitej zawartości wody w organizmie, ilości białka i substancji mineralnych. Istnieje wiele metod oceny składu ciała, począwszy od metod antropometrycznych, densytometrycznych, hydrometrycznych, skończywszy na tych wykorzystujących oporność elektryczną tkanek, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Niestety, wiele z tych metod ma wiele ograniczeń. Ich przeprowadzenie wymaga dużego zaangażowania i przygotowania samego pacjenta a także dużych nakładów finansowych. Za jedną z najbardziej precyzyjnych metod oceniania i monitorowania zmian w składzie ciała jest metoda BIA czyli bioimpedancji elektrycznej.

Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA – bioelectrical impedancje analysis) jest metodą wykorzystującą oporność tkanek w organizmie na działanie prądu elektrycznego o niskim natężeniu. Podczas pomiaru oporu elektrycznego wykorzystywana jest rezystancja i reaktancja tkanek miękkich.  W zależności od oporu, jaki tkanki stawiają podczas wykonywania badania można ocenić przede wszystkim zawartość wody w organizmie zarówno ogólną jak i poziom wody zewnątrz i wewnątrzkomórkowej. Tkanka tłuszczowa zawiera  mniejszą ilość wody, w porównaniu do tkanki mięśniowej, a tym samym słabiej przewodzi prąd elektryczny. W porównaniu z płynami ustrojowymi, takimi jak krew, ma znacznie słabsze przewodnictwo i pod tym względem ma stosunkowowysoką impedancję. Dlatego u dwóch osób z tą samą masą ciała, osoba z większa zawartością tkanki tłuszczowejbędzie miaławyższąimpedancję.

Podczas pomiaru wykorzystywane są również różnice w przewodnictwie wody wewnątrzkomórkowej (ICW – intracellular water) oraz zewnątrzkomórkowej (ECW- extracellular water). Przy niskich częstotliwościach prąd przewodzony jest jedynie przez wodę zewnątrzkomórkową, a dopiero przy wyższych częstotliwościach możliwa jest do pokonania  bariera białkowo-lipidowa którą stanowi błona komórkowa. Tym samym jedynie badania na wysoko wyspecjalizowanych urządzeniach z wysokimi częstotliwościami pozwalają wykazać rzeczywiste wartości wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej.

Procedura wykonywania badań wpływa na rzeczywistość wyniku, ale ważna jest również precyzja urządzenia zależna od ilości zastosowanych częstotliwości. Przed wykonaniem analizy należy pamiętać, że bezwzględnie nie należy wykonywać badań wykorzystujących metodę bioelektrycznej impedancji u osób z rozrusznikami serca i urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu „Ability” . Niewskazane jest również badanie kobiet w ciąży oraz pacjentów chorujących na epilepsję.

Inne ważne aspekty dotyczące badań podano poniżej:

- na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku
- najlepiej w godzinach porannych, jeśli nie ma takiej możliwości to o stałej porze
- po wypróżnieniu się
- przed wysiłkiem
- nie bezpośrednio po kąpieli lub prysznicu
- stopy gołe bez rajstop, dłonie i stopy bez kremu i balsamu
- z zachowaniem prawidłowej postawy - ramiona oddalone od tułowia
- styczność z elektrodami na stopach i dłoniach jak największą powierzchnią
- bez zmiany pozycji podczas badania
- około 2-3 min po zmianie pozycji z siedzącej na stojącą.

W oparciu o technologię BIApolegającej na pomiarze całkowitejobjętości wody w organizmiemożemy uzyskać dane dotyczące także zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. W związku z tym, że jestona odwrotnie proporcjonalna doimpedancji, umożliwia uzyskanie całkowitejobjętościwody w organizmiew zależności oduzyskanejimpedancji. Trzeba również pamiętać, że beztłuszczowa masa ciała (FFM – fat free mass)  w zdrowym organizmiezawszeskłada się w73,3% z wody i generalnie jest to wartość stała dlakażdejrasy czypłci.

Dlatego też znając wartość objętości całkowitej zawartości wody, można obliczyć ilość bez tłuszczowej masy ciała (FFM), a odejmując obliczoną ilość beztłuszczowej masy ciała od masy ciała, otrzymamy również masę tkanki tłuszczowej wyrażonej w kilogramach. Analizatory InBody nie wykorzystują przy bezpośrednim pomiarze wody w organizmie obliczeń empirycznych. Konwencjonalne analizatory składu ciała BIA potrzebują danych empirycznych by pokonać słabą dokładność i powtarzalność. Rozważając kliniczne zastosowanie analizatora składu ciała, czułość jest jedną z najważniejszych kwestii.Jednak w analizatorach tkanki tłuszczowej z konwencjonalną impedancją wprowadzone dane pacjenta, takie jak płeć i wiek wpływają bezpośrednio na dane wyjściowe. Innymi słowy, zmiany tych danych wejściowych powodują otrzymanie różnych wyników dla tej samej osoby. W tym przypadku, dane uzyskane zostaną nie przez rzeczywisty pomiar, ale szacunkowo. Tak więc, empiryczne oszacowanie będzie powodować błędy dla każdej sylwetki innej niż standardowa. Dlatego też, konwencjonalne analizatoryskładu ciała w przypadku przeciętnego człowieka nie wykażą znacznych różnic ale już mają znaczny wskaźnik błędów u osób z nadmierną otyłością lub chorobami, osobami wysportowanymi oraz u dzieci i osób starszych.

Empiryczna ocena na przykładzie kobiety uprawiającej rekreacyjnie lub wyczynowo dowolną dyscyplinę sportu gdy przeprowadzana jest analiza składu ciała na analizatorze wykorzystującym dane empiryczne, jej zawartość tkanki tłuszczowej może zostać oszacowana w oparciu o empiryczny fakt, że kobiety zazwyczaj mają więcej tkanki tłuszczowej w organizmie niż mężczyźni i wykazywana jest wówczas wartość wyższą niż rzeczywista. Tym samym nie wszystkie analizatory są odpowiednim narzędziem do celów  badawczych, a tym bardziej naukowych. Z analizatorem, który jest już zaprogramowany do uwzględniania różnic płci i wieku, wykonanie badania porównawczego pod kątem  procentowej zawartości tłuszczu między mężczyzną a kobietąpo 50 roku życia, wykaże wartości szacowane a nie zobrazuje rzeczywistego stanu organizmu. Dlatego taki analizator z empiryczną oceną nie jest adekwatny do różnicowania składu ciała pomiędzy grupami.

Dokładny pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie jest kluczem do analizy składu ciała przy użyciuBIA. Problem z konwencjonalnym BIA z jedną niską częstotliwością jest taki, że musi oszacować ilość wody wewnątrzkomórkowej z wody pozakomórkowej, ponieważ niskie częstotliwości nie przenikają przez błony komórkowe. Warstwa błony komórkowej dzieli komórkę na wodę wewnątrzkomórkową i pozakomórkową. W zdrowym organizmie woda wewnątrz i pozakomórkowa są ze sobą proporcjonalne, jednak nierówna dystrybucja płynów w organizmie pojawia się u osób starszych i otyłych lub występuje z chorobami geriatrycznymi. Woda pozakomórkowa mierzona jest  prądami o niskiej częstotliwości (poniżej50kHz), a woda wewnątrzkomórkowa prądami o wysokiej częstotliwości (powyżej200kHz). Analizatory InBody wysyłają prąd elektryczny z częstotliwościami 1, 5, 50, 250, 500 i1000kHzi mają możliwość wykryć nawet najmniejszą zmianę płynu w organizmie, dostarczając przydatnych informacji dotyczących obrzęku ogólnego a także segmentalnego, niedożywienia i chorób geriatrycznych.

Dla większej dokładności, analizatory składu ciała BIA powinny zmierzyć nasze ciało segmentalnie. Technologia segmentowego pomiaru  zakłada, że organizm składa się z pięciu cylindrów-czterech kończyn i tułowia - i mierzy impedancję tych części osobno. Analiza segmentalnego składu ciała zapewnia segmentalne pomiary zawartości wody w organizmie i beztłuszczowej masy ciała. Do wykorzystania w badaniach klinicznych, analizatory InBodyz technologią segmentowej analizy, mogą wykryć różnice według płci, starzenia się, chorób i grupy etnicznej.

Czy są jakieś różnice między analizatorami w segmentalnych pomiarach? Nawet jeśli analizatory składu ciała mogą mierzyć ciało segmentalnie, ta sama dokładność pomiaru nie będzie zarejestrowana we wszystkich analizatorach. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na impedancję w organizmie. Podczas gdy tułów stanowi największą część ciała, jego indeks impedancji jest najniższy-około20, z uwagi na fakt, że ma największąszerokość ze wszystkich części ciała. W przypadku kończyn górnych, które zazwyczaj mają impedancję około 300, odchylenie 2-3 można uznać za mały błąd. Jednak w przypadku tułowia, te same wartości z różnicą 2-3 mogą stanowić duży błąd, który znacząco wpłyniena wyniki testu dla tułowia. Dlatego, aby zapewnić dokładność impedancji w tułowiu, konieczne jest opracowanie precyzyjnej technologii pomiaru.Właśnie taką technologię zastosowano w InBody, która zwiększyła precyzję analizy składu ciała.

 

Ref.

  1. Bioelectrical impedance analysis during pregnancy and neonatal birth weight. Ghezzi F. et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001 ;98(2):171-6
  2. Multifrequency bioelectrical impedance analysis in women with a normal and hypertensive pregnancy, Herbert Valensise et al. Am J Clin Nutr 2000 ;72(3):780-783
  3. Potential use of bioelectrical impedance analysis in the assessment of edema in pregnancy., Morita H et al. Clin Exp Obstet Gynecol 1999 ;26(3-4):151-4
  4. Assessment of body composition in pregnant women at term. Morais AA. et al., Rev Assoc Med. Bras1997 ;43(2) :109-13
  5. Assessment of degree of edema by means of bioelectrical impedance during pregnancy, Arisawa M, Fukuba K, Seki T, Mochimaru F. Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1996;48(1):25-31
  6. Bioelectric profiles and nutritional status in pregnancy: protocol of a multicentric project to measure bioimpedance in pregnancy. Mele MC, Castelli A., Minerva Ginecol 1996 ;48(12):25-33
  7. Fluid changes during pregnancy: use of bioimpedance spectroscopy. Van Loan MD, Kopp LE, King JC, Wong WW, Mayclin PL. J Appl Physiol 1995 Mar;78(3):1037-42
  8. Total body water in pregnancy: assessment by using bioelectrical impedance HC Lukaski, WA Siders, EJ Nielsen and CB Hall, Am J Clin Nutr 1994 ;59 :578-585
  9. Effect of fat and fat-free mass deposition during pregnancy on birth weight. Villar J et al. Am J Obstet Gynecol 1992 ;167(5):1344-52